Ander Nybo Pedersen, direktør og statsautoriseret revisor hos BDO i Skive

Rådgiver-klumme: Skattestyrelsen øger kontrollen af hovedaktionærselskaber

Mange virksomheder ville kunne undgå langvarige skattesager og store efteropkrævninger, hvis de forberedte sig på et kontrolbesøg ved engang i mellem at kigge nærmere på de områder, hvor Skat ofte finder fejl.

Skattestyrelsen udsendte for nylig en pressemeddelelse. Heri oplyste de, at styrelsen i fremtiden vil øge sin kontrolindsats over for hovedaktionærselskaber. Det skyldes, at styrelsens erfaringer inden for de senere år er, at der især blandt de mindre og mellemstore virksomheder er mange fejl i momsangivelserne og i skatteregnskaberne.

Skattestyrelsens seks fokusområder

På skatteområdet har Skattestyrelsen især konstateret fejl inden for følgende områder:

  • Udbetaling af skattefrie kørepenge og diæter.
  • Værdiansættelse af firmabiler og andre frie goder.
  • Ulovlige aktionærlån.
  • Private udgifter i virksomhedsregnskabet.
  • Overdragelse af aktiver mellem hovedaktionær og selskab.
  • Aktionærtilgodehavender (mellemregninger).

Vores kommentar på den øgede kontrol

I BDO er vi ikke begejstrede for den måde, hvorpå Skattestyrelsen opgør resultaterne af sin virksomhedskontrol, fordi formen i vores øjne mistænkeliggør alt for mange virksomheder i et både unødigt og urimeligt omfang.

Vi har en oplevelse af, at mange af de opregnede fejl kan henføres til virksomheder med meget bestemte karakteristika. Det kan for eksempel være virksomheder, der ikke bruger revisorbistand samt virksomheder i bestemte brancher - heriblandt restaurationer og kiosker, plus visse virksomheder inden for transport- og byggebranchen.

Hvis det var muligt at udskille disse virksomheder, ville resultatet for de resterende efter vores opfattelse se anderledes opmuntrende ud. På samme måde giver det i vores optik ingen som helst mening at rapportere, at der findes fejl i seks ud af ti momsindberetninger og skatteregnskaber, fordi der alene på grund af reglernes kompleksitet nok uden videre vil kunne findes fejl hos samtlige virksomheder, hvis det var det, man ville.

Læs også
Klummer og debat

Rådgiver-klumme: Forbrugertilliden er banket i bund

I vores øjne kan det ikke være mængden af fejl, men arten og omfanget af disse, som må være det interessante.

Vores kritiske indstilling over for kontrolrapporten er imidlertid ikke udtryk for, at vi ikke vil anbefale alle mindre og mellemstore virksomheder at kaste et kritisk blik på deres egne forhold og forberede sig på et kontrolbesøg. Det vil vi uden tvivl.

Det gælder, især fordi skattemyndighederne i forhold til hovedaktionærforhold har forlænget ligningsfrist og derfor normalt kan gå mindst fem år tilbage i tid, hvilket de ikke viger tilbage for at gøre. Et kontrolbesøg kan derfor ende med meget betydelige efteropkrævninger.

Klummen stammer fra BDO’s nyhedsbrev Depechen og er udvalgt af den lokale revisor fra BDO i Skive.

Læs også
Klummer og debat

Rådgiver-klumme: Forbrugertilliden er banket i bund